A nagyjából 4000 hektár kiterjedésű Csanádi-puszták Szegedtől 50 km-re található Makó, Tótkomlós, Ambrózfalva, Nagyér, Csanádpalota és Királyhegyes települések határában. A terület 1989-től élvez védettséget, a változatos geológiai adottságokkal rendelkező pusztán a figyelemreméltó madárvilág mellett értékes növényfajok is megtalálhatók.

A Csanádi-pusztákat három pusztafolt alkotja, melyek talajtani és vízrajzi adottságaik alapján is viszonylag jól elkülönülnek egymástól: a Kopáncsi-puszta, a Montág-puszta és a Királyhegyesi-puszta. Míg a Kopáncs-pusztára inkább a klasszikus, száraz szikes gyepek jellemzők, addig a Montág-puszta Nagy-Zsombék elnevezésű területén csapadékosabb években combig érő mocsárrét található, amely gazdag vízivilágának köszönhetően 2008-tól a Ramsari Egyezmény hatálya alá esik.

A Csanádi-puszták egyik legértékesebb madártani értékét a térség egyetlen túzokállománya (Otis tarda) adja. A terület fokozottan védett fészkelő ragadozómadarai a pusztai ölyv (Buteo rufinus), parlagi sas (Aquila heliaca), a kerecsensólyom (Falco cherrug) és a kék vércse (Falco vespertinus). A nagy kiterjedésű füves pusztán nyár derekától további ritka ragadozófajok tűnnek fel, ilyenkor jó eséllyel találkozhatunk a kígyászölyv (Circaetus gallicus), békászó sas (Aquila pomarina), fakó rétihéja (Circus macrourus) és hamvas rétihéja (Circus pygargus) kóborló példányaival is. A füves puszta zsombékosabb területei a réti fülesbagoly (Asio flammeus) kedvelt telelőhelyei, de a nagy rágcsáló szaporulattal bíró ún. gradációs években a költőállomány is jelentős.

 

FIGYELEM: A Királyhegyesi-puszta és Nagy-Zsombék fokozottan védett területek, belépés csak engedéllyel és vezetővel lehetséges!

Látogasson meg minket!

Elérhetőség