A madárgyűrűzés a vadon élő madárvilág kutatásának egyik legelterjedtebb eszköze. A sorszámozott gyűrűkkel minden befogott madár egyedi jelölést kap, s minden egyes későbbi visszafogásuk és megfigyelésük fontos információkat nyújt az adott példány mozgásáról és vonulásáról. Megfelelő mennyiségű adat birtokában így pontos képet kaphatunk egy-egy költőállomány vonulási útvonaláról és szokásairól, pihenő- és telelőterületeinek elhelyezkedéséről.

Az évről-évre azonos helyszínen és körülmények között végzett, ún. sztenderdizált madárgyűrűzés emellett számos madárfaj esetében az egyik legjobb módszer az állományváltozások nyomon követésére. A kapott adatokból a populáció olyan sajátosságaira – túlélési valószínűség, reprodukciós siker – is fény derül, melyek elengedhetetlenek az állományváltozások hátterében álló okok felderítésében. A madarak állományának növekedése vagy csökkenése rendszerint az élőhelyeiken bekövetkezett, leginkább ember által okozott változások eredménye, így a madárgyűrűzésből szerzett sokéves adatsorok komoly környezeti problémák feltárásához nyújtanak kulcsfontosságú információkat.

A madárgyűrűzést elsőként Dániában alkalmazták a vadon élő madarak kutatására 1899-ben, Magyarországon a világon harmadikként kezdődött el a madarak tudományos célú gyűrűzése 1908-ban. A szegedi Fehér-tó területén 1939-ben vette kezdetét a madárgyűrűzés Dr. Beretzk Péter vezetésével. A Szalakóta Látogatóközpont helyszínén 1996-tól zajlik a nádi énekesmadarak gyűrűzése a Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) keretében. Minden évben két fő kutatásban, az ún. CES és Actio Hungarica programokban veszünk részt.

 

CES

Az Állandó Ráfordítású Gyűrűzés (CES = Constant Effort Sites) célja kifejezetten a területen költő énekesmadárfajok állományának nyomon követése. E célból sztenderdizált módon, évről-évre azonos módszerrel és mintavételezési számmal történik a madarak gyűrűzése a költési időszak során. A programot a brit BTO (British Trust for Ornithology) szervezet indította el 1983-ban, jelenleg minden évben két kontinens közel húsz országa vesz részt a kutatásban. Magyarország – így a Fehér-tavi Ornitológiai Tábor is – 2004-ben csatlakozott a programhoz.

 

Actio Hungarica

Az Actio Hungarica (AH) táborok hálózata a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1974-es megalakulásával jött létre a lengyel Actio Baltica kutatási program mintájára. E madárgyűrűző állomásokon a nyári és őszi időszak jelentős részében, megszakítás nélkül zajlik a vonuló énekesmadarak sztenderd módon történő gyűrűzése. Az AH táborok létrejöttével kezdődött el hazánkban az énekesmadarak szervezett módon, függönyhálóval történő befogása és biometriai adataik egységes módon történő rögzítése is. Jelenleg nyolc AH tábor működik Magyarország területén, a Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 2003-tól vesz részt a programban.

 

Éves menetrend

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor madárgyűrűzési szezonja április közepén veszi kezdetét. Ekkor állítjuk fel a sztenderd hálóállásainkat, majd egy egyhetes tavaszi tábor során igyekszünk értékes adatokat gyűjteni a vonulásból visszatérő madarak befogásával.

Április második felétől a nádi énekesmadarak számára kezdetét veszi a költési időszak, a madárgyűrűzés ezért a CES protokollja alapján folyik egészen július első feléig. Ekkor a több mint két hónapos időszak alatt mindössze 9 alkalommal, rendszerint hétvégi napok délelőttjén történik madárgyűrűzési munka. A mintavételezés alacsony száma biztosítja, hogy az énekesmadarakat a lehető legkevésbé zavarjuk a kutatási munkával a kotlásban és a fiókák etetésében.

Július első felében véget ér a CES időszak, a gyűrűzőállomáson ekkortól az AH protokollja alapján zajlik a vonuláskutatási munka. Ennek megfelelően az időjárástól függően minden nap nyitva vannak a madárfogó hálók a reggeli és esti időszakban. Gyűrűzőink heti váltásban dolgoznak a nyár folyamán a gyűrűzőállomáson, ahol munkájukat egyetemi hallgatók, szakdolgozók és önkéntes madárszedők segítik. A folyamatos madárgyűrűzés legalább augusztus végéig tart, az önkéntes szakemberek segítségével azonban az őszi időszakban is igyekszünk minél tovább biztosítani a kutatási munkát.

Látogasson meg minket!

Elérhetőség